พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่ ๑๑
ณ โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๓๐

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800