กรมจเรทหารบก เปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๓๐ โดยการฝึกปฏิบัติของนายทหารนักเรียนฯ ในห้วงวันที่ ๘ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ฝึกปฏิบัติการตรวจการจัดหา ณ มณฑลทหารบกที่ ๑๗ ค่ายสุรสีห์ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ พลตรี ธัชพล  เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกฯ ดังกล่าว
เมื่อวันพุธที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800