กรมจเรทหารบก จัดชุดตรวจพิเศษสังเกตการณ์การตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจรับพัสดุ และติดตามการตรวจรับพัสดุ
ณ กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

  

ตรวจติดตามผลการตรวจรับพัสดุ จัดซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิ สำหรับให้ความอบอุ่นแก่ผู้ป่วย จำนวน ๕ ชุด

  

ตรวจติดตามผลการตรวจสังเกตการณ์การตรวจรับพัสดุ การจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายใน ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดความคมชัดสูง
แบบ ๓ มิติ และ ๔ มิติ จำนวน ๑ เครื่อง

  

สังเกตการณ์การตรวจรับพัสดุ จัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง สำหรับอวัยวะขนาดเล็ก จำนวน ๑ รายการ

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800