กรมจเรทหารบก จัดชุดตรวจแนะนำที่ ๒ (การตรวจกิจการทั่วไป) ตรวจแนะนำหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑
ณ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑ ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
ในห้วงวันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มีหน่วยรับการตรวจ จำนวน ๘ หน่วย

  

  

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800