พันเอก เกษม ปิ่นแก้ว รองเจ้ากรมจเรทหารบก (๑) และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจแนะนำที่ ๑
ณ กองพันทหารสื่อสารที่ ๑ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มีหน่วยรับการตรวจ จำนวน ๒๘ หน่วย

  

  

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800