พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายอี่  เข็มทอง
บิดาภรรยาของ พันเอก สุยุทธ์  วัฒนลิขิต ผู้อำนวยการกองแผน กรมจเรทหารบก
ณ วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔๐๐

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800