พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พันเอก สมมาตร วัฒนลิขิต
บิดาของ พันเอก สุยุทธ์  วัตนลิขิต ผู้อำนวยการกองแผน กรมจเรทหารบก
ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕๓๐

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800