พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก ร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนากรมยุทธการทหารบก ครบรอบปีที่ ๙๔
ณ ห้องพิธีสงฆ์ กรมยุทธการทหารบก อาคาร ๑ ชั้น ๓ ในกองบัญชาการกองทัพบก
โดยมี พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๖๐๐

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800