กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหารของข้าราชการ กรมจเรทหารบก ประจำปี ๒๕๖๔
ให้แก่กำลังพลที่ครบเกษียณอายุราชการ จำนวน ๓ นาย คือ พันเอก ชูชีพ ชัยศรี,
พันเอก นันทพล ภูศรี และ ร้อยเอก ฉัตรมงคล แก้วนิยม และปรับย้ายเป็นประจำมณฑลทหารบก
เพื่อรอครบเกษียณอายุราชการ จำนวน ๒ นาย คือ ร้อยโท พิศาล คุปตะพันธ์
และ ร้อยโท วราวุฒิ แย้มเกตุ โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี
ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก ชั้น ๕ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800