พ.อ.อรชัย บุญสุขจิตเสรี รอง.จก.จบ.(๑) ร่วมพิธีเปิดโครงการ "ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ ๗" โดยมี พล.อ.สสิน ทองภักดี
รอง.ผบ.ทบ. เป็นประธาน ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว
ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๑

 

 

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800