พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีตักบาตรบริเวณถนนหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕
พร้อมทั้งร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบวันเปิด บก.ทบ. ปีที่ ๓๒ และร่วมพิธีมอบรางวัลข้าราชการดีเด่น
ให้แก่กำลังพลสังกัด นขต.ทบ. ที่มีที่ตั้งอยู่ใน บก.ทบ.  ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมกิตติขจร
เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี

 

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800