พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. รับฟังการแถลงผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาระบบราชการของ จบ. ประจำปี ๒๕๖๒ และเป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนา ฯ ณ โรงแรมภูผาผึ้ง
รีสอร์ท จว.ร.บ. เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๑

 

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800