พ.อ. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) และคณะ ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา ๒๘ ก.ค. ๖๒ ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ บก.ทบ.
พร้อมทั้งร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ.
และร่วมพิธีพระพุทธมนต์ และไถ่ชีวิตกระบือ ณ ห้อง ๓๒๑ อาคาร ๓ ชั้น ๒ บก.ทบ.
เมื่อ ๒๘ ก.ค. ๖๒ โดยมี พล.อ. ณัฐพล  นาคพานิชย์ รอง ผบ.ทบ. เป็นประธาน

 

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800