พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ตรวจเยี่ยมการฝึกศึกษาของนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 3 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ กบส.สปช.ทบ.
อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 60


 

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800