พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธาน ในพิธีประดับแหนบพระมหาวชิราวุธ
เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (25 พ.ย.) ให้กับบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ จบ. และทางราชการ
ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น 4 บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 60


 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800