พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหาร
ของนายทหารชั้นนายพล ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๑ ณ รร.จปร. จว.น.ย.
 โดยมี พล.อ. เฉลิมชัย  สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธาน

 

 

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800