พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. นำข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬา
เพื่อสุขภาพ บก.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามหญ้าหน้า บก.ทบ.
เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๑ โดยมี พล.อ. สสิน  ทองภักดี รอง ผบ.ทบ. เป็นประธาน

 

 

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800