พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะตรวจเยี่ยม ถวายสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
และเข้าพบ พล.ต.ศุภวัฒณ์ ธีรเนตร ผบ.รร.นส.ทบ. ณ บก.รร.นส.ทบ. และทำการตรวจเยี่ยมชุดตรวจกิจการทั่วไปชุดที่ ๑
ณ แหล่งสมาคม รร.นส.ทบ. ค่ายโยธินศึกษามหามงกุฎ อ.หัวหิน จว.ป.ข. เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๑

 

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800