พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจการตรวจสอบและประเมินผล
การพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ และชุดตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี 2561
ณ ร.5 และ ร.5 พัน.1 ค่ายเสนาณรงค์ จว.ส.ข. เมื่อวันอังคารที่ 26 ธ.ค. 60

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800