พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ เข้าพบ พล.ต.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.พล.พัฒนา 4 และทำการ
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
และชุดตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี 2561
ณ พล.พัฒนา 4 ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จว.ส.ข. เมื่อวันอังคารที่ 26 ธ.ค. 60

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800