พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. และกำลังพล จบ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
กิจกรรมพัฒนาคูคลองร่วมกับ กทม. (เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย) เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย. ๖๑

 

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800