พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. พร้อมด้วยข้าราชการ และครอบครัว กรมจเรทหารบก
เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ฯ ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่ ภายในพื้นที่ บก.ทบ. เมื่อวันที่ 26 ต.ค.60 

78/1 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800