พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. นำข้าราชการ จบ. ร่วมลงนามถวายพระพร
ชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา ๒๘ ก.ค. ๖๒
ณ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อ ๒๖ ก.ค. ๖๒

 

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800