พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะตรวจเยี่ยม วางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
และเข้าพบ พล.ต.สุเทพ นพวิง ผบ.ศร. ณ บก.ศร. และทำการตรวจเยี่ยมชุดตรวจกิจการทั่วไปชุดที่ ๑ ณ กบร.ศร.
ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จว.ป.ข. เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๑

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800