พ.อ.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๒) เป็นผู้แทน จก.จบ. ตรวจเยี่ยมชุดตรวจการจัดหา ณ บชร.๑ ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย
ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จว.ช.บ. เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๑ โดยมี พ.อ.ปิยะชาติ ธูปทอง เสธ.บชร.๑ ให้การต้อนรับ

 

 

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800