คุณจีราภรณ์ นิลพัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้าน จบ. นำสมาชิกแม่บ้าน จบ. ร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"
ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสำนักพระราชวัง สนามเสือป่า เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ. ๖๑

 

 

 

 

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800