พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. พร้อมคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธี
ถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๖๑ ณ ห้องรับรอง  ๒๒๑ อาคาร ๒
ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ. เฉลิมชัย  สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธาน

 

 

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800