ตัวอย่างการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของ มทบ.210 ที่เป็นรูปธรรม ตามนโยบายของ ผบ.ทบ.


 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800