พ.อ. นุกูล นรฉันท์ รอง จก.จบ.(๒) นำข้าราชการ จบ. สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และปฏิญาณตนเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ
ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อ ๒๔ ก.ค. ๖๒
ซึ่งเป็นกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระของข้าราชการ จบ.

 

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800