พ.อ. นุกูล นรฉันท์ รอง จก.จบ.(๒) เป็นผู้แทน จก.จบ. ตรวจเยี่ยมการสัมมนาวิชาการสายงานจเร ประจำปี ๒๕๖๑
เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้าง และอัตราการจัดส่วนราชการของ จบ. เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วย
มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมือง จว.ก.จ. เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๑

 

 

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800