พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำกำลังพล จบ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ครบ 107 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ บริเวณหน้าอาคารกิตติขจร ภายใน บก.ทบ. เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 60
โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี 

78/1 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800