พ.อ. ธัชพล  เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ
นางเคลือบ แก้วนิยม มารดา ร.อ. ฉัตรมงคล  แก้วนิยม ประจำแผนก กธก.จบ. ณ วัดเปรมประชา
(ศาลาใหญ่ติดองค์พระ) ต.บางพูน อ.เมือง จว.ป.ท. เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค. ๖๑

 

 

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800