พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะตรวจเยี่ยม จบ. ถวายสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และทำการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานชุดตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ และชุดตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ.
ประจำปี ๒๕๖๑ ณ พล.ร.๔ จว.พ.ล. เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย. ๖๑ โดยมี พ.อ.เทอดศักดิ์ งามสนอง รอง ผบ.พล.ร.๔ ให้การต้อนรับ

 

 

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800