คุณจีราภรณ์ นิลพัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้าน จบ. นำสมาชิกแม่บ้าน จบ. ร่วมงาน เลี้ยงแสดงความยินดีให้แกj
สมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกที่คู่สมรสได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชั้นนายพล
เมื่อ ๑ ต.ค. ๖๑ และรับมอบนโยบายการดำเนินงานของ สม.ทบ. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก
ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๖๑ โดยมี คุณ กฤติกา  คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธาน

 

 

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800