พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะข้าราชการ จบ. ร่วมกิจกรรม ปลูกป่าชายเลน เพื่อน้อมลำลึกใน
พระกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อน ทบ. (บางปู) ต.บางปู อ.เมือง จว.ส.ป. เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค. ๖๑
โดยมี พล.อ. วิจักขฐ์  สิริบรรสพ ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธาน

 

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800