พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบราชการ
ของกรมจเรทหารบก ประจำปี 2561 ณ ห้องเรียน จบ. ชั้น 4 บก.ทบ.( มัฆวานรังสรรค์ )
เมื่อวันพุธที่ 20 ธ.ค. 60

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800