พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. พร้อมคณะข้าราชการ จบ. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
นางเคลือบ แก้วนิยม มารดา ร.อ. ฉัตรมงคล  แก้วนิยม ประจำแผนก กธก.จบ. ณ วัดเปรมประชา
(ศาลาใหญ่ติดองค์พระ) ต.บางพูน อ.เมือง จว.ป.ท. เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค. ๖๑

 

 

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800