พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ขว.ทบ. ครบรอบปีที่ ๑๐๘ และวันทหารการข่าว ครบรอบปีที่ ๓๐
ณ ห้องประชุม ขว.ทบ. อาคาร ๑ ชั้น ๔ ใน บก.ทบ. ถนนราชดำเนินนอก กทม. เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๖๑
โดยมี พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง.ผบ.ทบ. เป็นประธาน

 

 

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800