พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำข้าราชการ จบ. ร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"
ณ พระลานหน้าพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า สำนักพระราชวัง กทม. เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๑

 

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800