พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานวันสถาปนา ศซส.สพ.ทบ. ครบรอบปีที่ 52
ณ บก.ศซส.สพ.ทบ. อ.เมือง จว.ปทุมธานี เมื่อวันพุธที่ 13 ธ.ค. 60
โดยมี พล.ท.อาวุธ เอมวงศ์ จก.สพ.ทบ. เป็นประธาน


78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800