พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานจัดกิจกรรม “ วันปีใหม่ วันครอบครัว วันเด็ก กรมจเรทหารบก ”
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล จบ. และครอบครัว ตามนโยบายการดูแลสวัสดิการกำลังพลชั้นผู้น้อยของ ทบ.
ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ ม.ค. ๖๑

 

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800