พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และกำลังพล จบ. ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีกองทัพบก
ณ วัดวชิรธรรมาราม อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 60
โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธี

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800