พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายการตรวจในหน้าที่นายทหารจเร
ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม สปช.ทบ. ชั้น 5 อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 60

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800