พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะข้าราชการ จบ. ร่วมกิจกรรมสวดมนต์อุทิศถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย. ๖๑ ณ พระอุโบสถวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ ก.ท.
โดยมี พล.อ. เฉลิมชัย  สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธาน

 

 

113/1 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800