พ.อ.อรชัย บุญสุขจิตเสรี รอง จก.จบ.(๑) และคณะ เป็นผู้แทน จก.จบ. ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการตรวจการจัดหา
ของ นทน. หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๘ และหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓
ณ มทบ. ๑๗ จว.ก.จ. โดยมี พ.อ.ศักดิ์วุฒิ วงศ์วานิช รอง ผบ.มทบ.๑๗ ให้การต้อนรับ และตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติ
การตรวจกิจการทั่วไป ของ นทน. หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ฯ  ณ ร.๒๙ พัน.๒ จว.ก.จ. เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๑

 

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800