พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ และคณะ เข้าพบ พล.ต.อัศวิน บุญธรรมเจริญ ผบ.มทบ.๑๘ และทำการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน
ชุดตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ และชุดตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ.
ประจำปี ๒๕๖๑ ณ มทบ. ๑๘ และ รพ.ค่ายอดิศร จว.ส.บ. เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ๖๑

 

 

 

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800