พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ให้กับกำลังพล จบ.
โดยมี พ.อ.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) เป็นผู้นำกำลังพล จบ. รดน้ำขอพร ณ ห้องเรียน จบ.
ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๑

 

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800