พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางมาลี สุขมา มารดา พ.อ.นฤดล สุขมา
ผอ.กตป.จบ.โดยมี พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดพรหมวงศาราม (วัดหลวงพ่อเณร)
ซ.ประชาสงเคราะห์ ๒๗ ดินเเดง กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ม.ค. ๖๑

 

 

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800