พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วทบ.
ชุดที่ ๖๓ ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์ ยศ.ทบ. เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย. ๖๑ โดยมี พล.อ. วีรชัย  อินทุโศภน
ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธาน

 

 

 

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800