พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะพร้อมด้วย พ.อ.ภัคถพณ ป้อมบุบผา รอง ผบ.พล.ปตอ.
ร่วมรับฟังแถลงผลการฝึกปฏิบัติการตรวจกิจการทั่วไป ของ นทน. หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๘
และหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓ ณ สโมสรนายทหาร พล.ปตอ.  เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๖๑

 

 

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800